NHÃN HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các nhãn hiệu và nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về Hungthinhphatdoor. Quý khách nên hiểu rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành.

Quý khách không được sao chép, chuyển nhượng, sửa đổi, phân phối, tải về, tái xuất bản, gửi hoặc truyền tải Nhãn hiệu và Nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương diện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi sao chép cơ học hoặc ghi âm, điện tử mà không có sự cho phép của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các Nhãn hiệu và Nội dung có trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích phân phối thương mại hoặc thương mại. Sử dụng trái phép các nhãn hiệu hoặc nội dung có thể vi phạm luật luật bảo mật và công khai, bản quyền, luật thương hiệu.

HÀNH VI CỦA QUÝ KHÁCH

Quý khách không được phép truyền tải, đăng tải bất kỳ tài liệu phản loạn, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, xúc phạm hoặc tài liệu trái pháp luật. Chúng tôi sẽ hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi luật pháp hoặc lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai thực hiện đăng tài liệu được nêu trên.

LIÊN KẾT TRÊN TRANG WEB

Website có thể cung cấp liên kết đến các website khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải giám sát các nội dung trên các trang web được liên kết và không có quyền thay đổi chúng. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web khác không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền hay sáp nhập liên quan đến các trang web này hoặc chủ sở hữu của chúng.

Các trang liên kết cũng có quy định, chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản của chúng tôi. Nếu quý khách thực hiện truy cập đến các liên kết này, hãy vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi thông tin trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi do đánh máy, chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm nào cho sự sai sót này. Chúng tôi không cam kết các nội dung trên website là hoàn chỉnh và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Cho dù chúng tôi đã nỗ lực hết mức khả năng tài chính để đảm bảo an ninh và bảo trì trang web, chúng tôi không thể đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn hoặc truy cập vào trang web.

CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quý khách đã đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi quy định các điều khoản cụ thể quản lý việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Vì vậy, quý khách đã đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin của chúng tôi và cho phép chúng tôi thu thập và giao thông tin cá nhân của quý khách theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

BẢO MẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG

Trừ trường hợp theo quy định hiện hành của pháp luật và Chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ dữ liệu hay tài liệu mà quý khách gửi đến chúng tôi bằng thư điện tử, gồm các dữ liệu, câu hỏi, ý kiến​​ sẽ được coi là không bảo mật. Chúng tôi có quyền tự do sử dụng các thông tin quý khách cung cấp cho bất kỳ mục đích nào, không giới hạn bởi sao chép, tiết lộ, xuất bản, truyền dẫn, phát sóng, chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường. Chúng tôi hoàn thoàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự can thiệp trái phép hoặc trái luật pháp hay sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc giữa quý khách và chúng tôi, hoặc cho bất kỳ tổn thất bao gồm nhưng không giới hạn bởi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc gian lận thông tin có trong hoặc truy cập thông qua liên lạc.

THAY ĐỔI QUY ĐINH

Hungthinhphatdoor có thể thay đổi những quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc loại bỏ một phần nội dung, bổ sung hay tạm ngưng trang web mà không cần báo trước với khách hàng. Đương nhiên, nếu những sửa đổi này có thể gây bất lợi cho khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua Gmail khách hàng đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ website.